top of page
original forest 原始森林 盆景 保鮮花 禮物 DIY
original forest 原始森林 盆景 保鮮花 禮物 DIY
original forest 原始森林 盆景 保鮮花 禮物 DIY
original forest 原始森林 盆景 保鮮花 禮物 DIY
original forest 原始森林 盆景 保鮮花 禮物 DIY
original forest 原始森林 盆景 保鮮花 禮物 DIY
original forest 原始森林 盆景 保鮮花 禮物 DIY

原始森林的玻璃盆景會附上穩建的包裝盒及硬身紙袋,
為了更易於打理,亦會附送加水瓶及種植說明卡(免打理產品除外),
​每個玻璃盆景亦有一張保養卡,萬一破損或枯萎亦可進行復修或更換。

bottom of page